Category: HĐ của trường

Dự giờ tiết cá nhân
Dự giờ tiết cá nhân

Dự giờ tiết cá nhân là một hoạt động thường niên của trường. Mỗi tháng 1 lần, các cô sẽ được nhà trường tổ chứchọc tập nâng cao chuyên môn và dự giờ tiết cá nhân để đánh giá sự tiến bộ của trẻ và rút kinh nghiệm trong việc dạy và học cho các cô.