Category: Thư ngỏ

Ngôi trường mang tên “hi vọng”
Ngôi trường mang tên “hi vọng”

TT – Ngôi trường đặc biệt ấy được hình thành từ chính những người mẹ có con bị bệnh tự kỷ với hi vọng núm ruột của mình sẽ được là người bình thường. (more…)