🍀 🍀 🍀 TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀ NHẬP PHƯỚC AN ĐỒNG HÀNH CÙNG GIA ĐÌNH HỖ TRỢ TRẺ TỰ KỈ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN 🌺 🌺 🌺

🌻 🌻 🌻 Để giúp trẻ tự kỉ tự tin hòa nhập với cộng đồng đòi hỏi cả một quá trình dài với sự chia sẻ, yêu thương, chăm sóc, giáo dục, can thiệp kịp thời của gia đình, nhà trường và cả cộng đồng 💖 💖 💖

https://baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202304/giup-tre-tu-ky-tu-tin-hoa-nhap-975783/index.htm

 

Leave a comment