👉 Dự án Eunoia – Nâng cao nhận thức về trẻ tự kỉ ra đời từ năm 2018 như một trong những nỗ lực giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về khuyết tật tự kỉ và từ đó thay đổi góc nhìn và hành động bao dung hơn với người tự kỉ.

👉 Dự án Eunoia – Nâng cao nhận thức về trẻ tự kỉ ra đời từ năm 2018 như một trong những nỗ lực giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về khuyết tật tự kỉ và từ đó thay đổi góc nhìn và hành động bao dung hơn với người tự kỉ.

👉Dự án được thành lập đã có 5 năm hoạt động với hai địa bàn chính và Tp. Vũng Tàu và Tp. Hồ Chí Minh. Với tên gọi là Eunoia – trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là lời hay ý đẹp – đây sẽ là nơi để các bạn có thể chia sẻ những lời hay, những hành động tốt đẹp, lan toả những hiểu biết đúng và bao dung về người tự kỉ.

👉 Một dự án vì cộng đồng của những trẻ khuyết tật tự kỷ đầy tính nhân văn và ý nghĩa của những bạn trẻ đầy nhiệt huyết và đam mê vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Leave a comment