“Người đưa đò đặc biệt” Nghề giáo đòi hỏi sự hy sinh, yêu nghề, mến trẻ. Với các giáo viên dạy trẻ khuyết tật, tự kỷ thì sự hy sinh, vất vả đó cần lớn hơn nhiều. Họ thực sự là người mẹ thứ hai của các em.

https://baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202211/ky-niem-40-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-2011-1982-2022-nguoi-dua-do-dac-biet-964305/index.htm?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=31#:~:text=%27%27Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-,%C4%91%C6%B0a,-%C4%91%C3%B2%27%27%20%C4%91%E1%BA%B7c%20bi%E1%BB%87t

Leave a comment