Dự giờ tiết cá nhân

gio du gio - truong tu man non tre tu ky Phuoc An

Dự giờ tiết cá nhân là một hoạt động thường niên của trường. Mỗi tháng 1 lần, các cô sẽ được nhà trường tổ chứchọc tập nâng cao chuyên môn và dự giờ tiết cá nhân để đánh giá sự tiến bộ của trẻ và rút kinh nghiệm trong việc dạy và học cho các cô.

Leave a comment