Hội thi làm đồ dùng dạy học chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11

Trong những hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11, TT HTPTGDHN Phước An tổ chức “Hội thi làm đồ dùng dạy học cho trẻ Tự Kỷ”. Phần thi được tất cả các khối, lớp tham gia với nhiều đề tài phong phú và có những ứng dụng thực tế trong việc dạy trẻ. Hội thi đã trao giải nhất cho cô Nguyễn Thị Hòa – GV Lớp Can thiệp sớm, Giải nhì thuộc về Lớp MONT 3 – 6 tuổi, đồng giải ba thuộc về hai cô Nguyễn Thị Hạnh – GV can thiệp riêng, cô Đặng Thị Huệ – GV Lớp MONT – VIP.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thi.

Leave a comment