Lễ ra trường Năm học 2017 – 2018

Một năm học kết thúc, các con chuẩn bị cho một hành tranh mới – Hành trang vào lớp 1. Tuy sẽ có bỡ ngỡ, có lo lắng và vất vả trong giai đoạn đầu. Cô tin các con sẽ làm được và thành công trong con được hòa nhập. Chờ tin vui của các con trong năm học mới 2018 – 2019.

DANH SÁCH TRẺ RA TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 – 2018

  1. Nguyễn Bá Lộc.
  2. Nguyễn Trường Thuận.
  3. Lê Thanh Nguyên.
  4. Dallas Mac Mcully.
  5. Hồ Nguyễn Đăng Khôi.

Dưới đây là một số hình ảnh của các con trong ngày ra trường.

Leave a comment