Những công đoạn cuối cùng của ngôi trường mới.

Bảng tên trường đã được gắn.

Giờ đón – trả trẻ đã đưa lên.

Các chú công an đã kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn và phòng cháy chữa cháy.

Chỉ còn chờ đến giờ G để chúng ta chuyển về nữa thôi!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment