Tạm biệt nhé, mai tôi vào lớp một rồi

Lại một mùa hè đến, lòng các cô lại xốn sang và lưu luyến. Các con đã lớn và rời xa các cô. Tạm biệt mái trường với ghế đá, xích đu, bập bênh, cầu tuột…. Các con tiếp tục một chặng đường mới… “Chặng đường hòa nhập”. Chúc các con vững bước trên con đường hòa nhập.


tạm biệt bập bênh, cầu tuột

xich đu

Tạm biệt xích đu thân yêu

Leave a comment