Tiến độ công trình “Trường MN hòa nhập Phước An”

Ngôi trường mới đã qua 1/3 chặng đường. Mong rằng các con sẽ được chuyển về trong năm học mới

Leave a comment